088 20 314 56

Dossierbehandeling

Bezoekadres
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag

Postadres
Postbus 7105
2701 AC Zoetermeer

Tel: 088 20 314 56
E-mail: OPS-loket@bsabv.nl

Directie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Postadres
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Tel: 070 – 349 97 54
E-mail: secrias@ias.nl