088 20 314 56

KLACHTENREGELING

Het OPS-loket kent een klachtenregeling.

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw dossier, kunt u deze schriftelijk indienen bij:

Directeur Instituut Asbestslachtoffers
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Het IAS bevestigt de ontvangst van uw brief schriftelijk binnen een week na ontvangst. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. In bijzondere gevallen kan de afhandeling langer duren. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld.