088 20 314 56

Informatie voor werkgevers & verzekeraars

Mogelijk heeft u een aansprakelijkstelling ontvangen van een vroegere werknemer met de ziekte OPS waarin deze werknemer heeft geschreven dat hij een beroep doet op de bemiddeling van het OPS-loket. Het OPS-loket is door werkgeversorganisaties, het Verbond Verzekeraars, vakbonden, de Stichting OPS en de overheid in het leven geroepen om te bemiddelen over schade als gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen. Partijen hebben hierover in een convenant afspraken gemaakt. Deze bemiddeling vindt plaats in het kader van de regeling tegemoetkoming werknemers met OPS.

OPS, CTE en CSE

OPS is een ziekte die door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen wordt veroorzaakt. Ook wel schildersziekte genoemd.

Meer informatie

Convenant

Hier vind u de tekst van het Convenant OPS-slachtoffers.

Meer informatie

Bemiddeling

De bemiddeling van het OPS-loket maakt het voor u mogelijk dat op een snelle en goedkope manier mogelijke schade wordt afgehandeld.

Meer informatie

Regeling

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 februari 2020,  zoals vermeld in de staatscourant.

Meer informatie