088 20 314 56

Privacyverklaring

Als u deze website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag
Tel: 070 – 349 97 54
E-mail: secrias@ias.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze moeten bij het aanvraagformulier worden opgegeven.

  • Naam
  • Adres
  • Telefoon
  • E-mailadres

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, wordt alleen gebruikt voor het volgende doel:
Om met u in contact te kunnen treden naar aanleiding van het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming werknemers met OPS.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. U heeft toestemming gegeven door het aanvraagformulier te vullen om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming werknemers met OPS;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Deze website slaat verder geen gegevens op. De gegevens in het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming werknemers met OPS worden in een mailbox opgeslagen. Deze mail wordt verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze website.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

  1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens
    te vragen (artikel 18 AVG).
  2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de website over u verwerkt (artikel 20 AVG).
  3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).