088 20 314 56

Informatie voor artsen

Vanaf 1 maart 2020 tot 7 oktober 2023 was de Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE van kracht. Mensen met de ziekte CSE of OPS konden via het OPS-loket een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de overheid. Patiënten dienden een diagnosebrief te overleggen waarin de diagnose CSE wordt gesteld. Later werd deze diagnose bevestigd door het OPS-panel. Mogelijk bent u benaderd door een patiënt die eerder een diagnose bij het Solvent Team heeft aangevraagd en die de diagnose is kwijt geraakt. Het kan ook zijn dat de patiënt nog geen diagnose heeft aangevraagd bij het Solvent Team. Patiënten dienden uiterlijk 1 september 2020 een aanvraag te hebben ingediend om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

OPS, CTE en CSE

OPS is een ziekte die door langdurige blootstelling aan organische oplosmiddelen wordt veroorzaakt. Ook wel schildersziekte genoemd.

Meer informatie

Diagnose aanvragen

Het aanvragen van een diagnose kan uitsluitend door een arts gebeuren. Klik hieronder voor het verwijsformulier:

Meer informatie

Let op! U verlaat deze website en u wordt gestuurd naar de website mensenarbeid.nl