088 20 314 56

Over het OPS-loket

‘OPS-loket’ is de naam waaronder het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) de Regeling tegemoetkoming werknemers met OPS uitvoert. Het Instituut Asbestslachtoffers is opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. Voor meer informatie over het IAS, zie de IAS-website
Omdat het IAS veel ervaring heeft met de problematiek van advies en bemiddeling voor slachtoffers met een beroepsziekte heeft het ministerie SZW het IAS benaderd voor de regeling voor werknemers met OPS.

Het IAS wordt bestuurd door de centrales van werkgevers, vakbonden, het Verbond van Verzekeraars en het Comité Asbestslachtoffers. Deze partijen hebben over de werkwijze bij de advisering van de SVB en de bemiddeling tussen de werknemer met OPS en de werkgever of zijn verzekeraar een convenant afgesloten.