088 20 314 56

Het Solvent Team

U heeft verschijnselen van OPS, maar beschikt niet over een diagnose van het Solvent Team? Het Solvent Team is opgericht om vast te stellen of u OPS heeft. U kunt zich aanmelden bij het Solvent Team via doorverwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Uw arts kan het speciale verwijsformulier gebruiken.

Meer informatie over het verwijsformulier vindt u hier
Let op! U verlaat deze website en u wordt gestuurd naar de website mensenarbeid.nl

Indien u niet beschikt over een diagnose en in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming dient u zich uiterlijk voor 1 september 2020 te melden bij het Solvent Team voor het aanvragen van een diagnose.

Op dit moment wordt het zorgstelsel overbelast als gevolg van de corona-crisis. Houd hier mee a.u.b. rekening als u uw huisarts benadert voor een doorverwijzing. U kunt zich ook melden bij het Solvent Team na 1 juni, zolang u er maar voor zorgt dat dit vóór 1 september gebeurt.

Meer informatie over het Solvent Team vindt u hier
Let op! U verlaat deze website en u wordt gestuurd naar de website beroepsziekten.nl