088 20 314 56

Na uw aanmelding doet het OPS-loket het volgende voor u:

  • Het OPS-loket stuurt u enkele formulieren ter ondertekening. U ondertekent de aanvraagformulieren en stuurt deze retour, net als de diagnose van het Solvent Team. In het geval dit van toepassing is, stuurt u een aansprakelijkstelling naar een of meer werkgevers.
  • Het OPS-loket legt de diagnose van het Solvent Team voor aan het OPS-panel. Het OPS-panel beoordeelt of de diagnose is gesteld conform de regeling.
  • Het OPS-loket maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek neemt een medewerker van het OPS-loket uw arbeidsverleden door. Met name wordt ingegaan waar en op welke wijze u bent blootgesteld aan oplosmiddelen.
  • Het OPS-loket geeft een advies aan de Sociale Verzekeringsbank over de tegemoetkoming van de overheid.
  • Indien van toepassing, bemiddelt het OPS-loket met één of meer werkgevers of verzekeraars over een schadevergoeding.

Klik hier voor het stappenplan werkwijze OPS-loket