088 20 314 56

Bemiddeling door het OPS-loket

De bemiddeling van het OPS-loket maakt het voor u mogelijk dat op een snelle en goedkope manier mogelijke schade wordt afgehandeld. Als u verzekerd bent vindt de bemiddeling plaats tussen het slachtoffer en uw verzekeraar.

Het OPS-loket is een onafhankelijke partij die bemiddelt tussen het OPS-slachtoffer en de werkgever of zijn verzekeraar. Daarvoor beoordeelt het OPS-loket de medische diagnose van het slachtoffer. Tevens doet het OPS-loket onderzoek naar het arbeidsverleden van het slachtoffer. Alle bevindingen zijn transparant voor alle partijen inzichtelijk.

Van u wordt verwacht dat u meewerkt met het onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan oplosmiddelen. De bemiddeling kan ertoe leiden dat er een schadevergoeding wordt betaald aan het slachtoffer. Hiervoor hebben partijen normbedragen vastgesteld, waarover het IAS bemiddelt. Maar het is ook mogelijk dat tijdens de bemiddeling partijen tot de conclusie komen dat de aansprakelijkheid niet te bewijzen valt.

In het geval de bemiddeling leidt tot een schadevergoeding aan het slachtoffer brengt het OPS-loket het bemiddelingstarief ad € 5.120,- exclusief btw in rekening (tarief van 2023) bij de werkgever of diens verzekeraar. Als de bemiddeling niet leidt tot een schadevergoeding wordt er geen bedrag in rekening gebracht.

Zie ook de folder “OPS-loket Bemiddeling tussen werknemers en werkgevers”

Voordelen bemiddeling ten opzichte van juridische procedures

  • Bemiddeling betreft een gezamenlijke stap van partijen om op zoek te gaan naar een aanvaardbare oplossing voor hun geschil;
  • Het OPS-loket werkt met streeftijden om tot een uitkomst te komen. Partijen hebben een actieve rol en houden zelf de oplossing in de hand. Dit in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure die soms wel jaren kan duren;
  • Minder kosten. Een bemiddeling is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak).

Wanneer u instemt met bemiddeling kunt u van het OPS-loket onder meer de volgende zaken verwachten:

  • Het bevestigen van de diagnose via het OPS-panel
  • Het doen van arbeidshistorisch onderzoek bij het slachtoffer naar feiten en omstandigheden van blootstelling aan oplosmiddelen
  • Het doen van onderzoek naar rechtsopvolging, verjaring, vaststelling dienstverband, het meest gerede werkgeverschap, etc
  • Een onpartijdige en transparante opstelling naar de OPS-patiënt en de werkgever of diens verzekeraar.

Op zijn beurt verwacht het OPS-panel van u, wanneer u instemt met bemiddeling, dat u een bijdrage levert aan het onderzoek naar de feiten en omstandigheden van de blootstelling aan oplosmiddelen. Wanneer de bemiddeling niet leidt tot een schadevergoeding aan is de bemiddeling kosteloos. In het geval de bemiddeling wel leidt tot een schadevergoeding brengt het OPS-loket bij u, dan wel bij uw verzekeraar, het bemiddelingstarief van € 4.568,- (exclusief btw) in rekening.