088 20 314 56

Tijdschema werkwijze OPS-loket

Uw aanvraag bij het OPS-loket doorloopt meerdere fasen. Afhankelijk of er alleen advies wordt uitgebracht aan de SVB over een tegemoetkoming van de overheid of dat het OPS-loket ook bemiddelt met één of meer werkgevers over een schadevergoeding, kan het langer duren. De verschillende fasen en de gemiddelde tijd die elke fase in beslag neemt zijn weergegeven in onderstaande schema’s.

De schema’s volgen nog…