088 20 314 56

Brede steun voor regeling en OPS-loket

29 februari 2020

Met de ondertekening van het ‘Convenant OPS-slachtoffers’ heeft een groot aantal partijen zich achter de regeling voor patiënten geschaard. De partijen spreken ook hun vertrouwen uit in het OPS-loket, dat de regeling volgens de gemaakte afspraken uitvoert.

De afspraken in het convenant zorgen ervoor dat de ‘Regeling Tegemoetkoming Werknemers met CSE’ op een snelle en constructieve wijze wordt uitgevoerd. Het convenant werd op vrijdag 21 februari ondertekend in Den Haag. De ondertekenaars zijn alle partijen die betrokken zijn bij de OPS-problematiek, zoals Stichting OPS, Vakbond FNV, VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars.

Tijdens de ondertekening zijn er bloemen en applaus voor Janke van Midlum. Met haar stichting ijvert ze al vijftien jaar voor compensatie voor mensen met CSE, beter bekend als OPS. Haar man was offsetdrukker, werkte veelvuldig met oplosmiddelen en kreeg de diagnose in 1994. “Het is de kroon op ons werk, al heeft het lang geduurd”, zegt ze. “Maar we kijken vooral naar het resultaat.” Ook FNV-voorzitter Han Busker toont zich tevreden met het convenant en de regeling in het bijzonder. “We zijn er nog niet, blootstelling aan oplosmiddelen vindt nog altijd plaats. Maar deze regeling is heel goed voor de mensen met OPS. Daarbij blijkt hoe belangrijk het is om beroepsziekten te voorkomen.”

Logische keuze

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is door staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken gevraagd om mede uitvoering aan de regeling te geven. Een logische keuze, vindt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies. “Het IAS functioneert heel goed. Iedereen is tevreden over de dienstverlening. De methode werkt goed voor asbestslachtoffers. Wij vinden die ook voor OPS-patiëntenzeer geschikt.” Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, sluit zich daarbij aan. “Het proces van schadevergoeding duurt vaak lang. Mensen met OPS maken veel ellende mee. Het proces kunnen we nu goed kanaliseren. Het Instituut Asbestslachtoffers heeft zich bewezen als een professioneel en goed functionerend apparaat om slachtoffers te helpen.”

OPS-patiëntenkunnenzich vanaf 1 maart melden bij het OPS-loket, de nieuwe afdeling van het IAS. Dit toetst of de aanvraag voor een tegemoetkoming voldoet aan de criteria van de regeling. Daarnaast kan het OPS-loket bemiddelen voor een volledige schadevergoeding. Hierbij moet volgens de convenantspartijen nauwkeurig onderzoek worden gedaan naar de omstandigheden waaronder de blootstelling aan oplosmiddelen heeft plaatsgevonden. “Dat is heel belangrijk”, zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. “Bij onze vereniging is een grote variëteit aan bedrijven aangesloten en er zijn talloze omstandigheden waaronder mensen hun werk doen. Bij een ziekte is het de vraag in hoeverre deze door het werk is ontstaan. Duidelijkheid hierover is cruciaal. Met dit convenant komt die helderheid er. Dat is voor alle partijen een goede zaak.”

Met de regeling en bemiddeling is het voor mensen met OPS niet meer nodig om individueel te procederen, al bestaat die mogelijkheid wel. “Maar de praktijk leert dat een procedure heel tijdrovend en kostbaar is”, zegt Wolfsen. “Ik geloof dat de regeling en de bemiddeling voor alle partijen uiteindelijk de beste, snelste en goedkoopste oplossing is.”

Naast de genoemde organisaties hebben het CNV, de Vakcentrale voor Professionals, MKB Nederland, LTO-Nederland, Zelfstandige Publieke Werkgevers en Kabinetssectoren het ‘Convenant OPS-slachtoffers’ ondertekend.

Actueel