088 20 314 56

PERSBERICHT “Eindelijk erkenning”: ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’ OPS kunnen per 1 maart beroep doen op financiële tegemoetkoming.

28 februari 2020

“Eindelijk erkenning”: ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’ OPS kunnen per 1 maart beroep doen op financiële tegemoetkoming.

Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 maart gaat de regeling tegemoetkoming werknemers met CSE van start,

Door blootstelling aan oplosmiddelen kunnen beschadigingen aan het centraal zenuwstelsel optreden. Deze vorm van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) wordt in de volksmond ‘schildersziekte’ genoemd, de medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische encephalopatie veroorzaak door oplosmiddelen (CTE/CSE). Deze aandoening komt vooral voor bij werknemers die in het verleden langdurig zijn blootgesteld tijdens de uitvering van hun werkzaamheden aan oplosmiddelen.

Vanaf 2000 gelden er voor een aantal sectoren vervangingsverplichtingen waarbij men niet meer mag werken met oplosmiddelrijke producten. Men moet sindsdien gebruik maken van oplosmiddelarme of oplosmiddelvrije producten. Ook dan zijn goede voorzorgsmaatregelen van belang.

Uitzonderlijke regeling

Het feit dat de overheid voor deze unieke groep een financiële regeling opstelt is uitzonderlijk. De overheid heeft hier immers geen werkgeversaansprakelijkheid. De Stichting OPS heeft ruim 15 jaar geijverd voor een regeling zoals die geldt voor slachtoffers van asbest. Echter werkgevers en verzekeraars hebben altijd de boot afgehouden. Reden om de overheid dringend te verzoeken met een oplossing voor deze groep patiënten te komen. Het aansprakelijk stellen van de werkgever is zeer moeilijk en veelal bestaan de werkgevers niet meer, daarnaast zijn de procedures zeer kostbaar en duren vele jaren. Het verhalen van de schade is dan ook voor vele slachtoffers een heilloze weg gebleken.

De Stichting OPS is blij en opgelucht dat een oplossing is gekomen in de vorm van een financiële genoegdoening. Er zitten vele schrijnende gevallen onder de OPS-patiënten en het feit dat men lange tijd geen oog en oor had hiervoor, heeft veel onbegrip en verdriet veroorzaakt. “Eindelijk erkenning”, aldus Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS.

Op basis van de uitvoeringstoets door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat de regeling gelden voor circa 540 slachtoffers met een officiële CSE-diagnose, die tijdens de blootstelling in Nederlandse loondienst waren en eerder geen of een lagere vergoeding hebben ontvangen dan de vastgestelde tegemoetkoming. De hoogte van de maximale vergoeding is met € 21.269,= gelijk aan die voor asbestslachtoffers. OPS-slachtoffers zijn namelijk in ernst van de gezondheidsschade, financiële schade en mate van arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar met asbestslachtoffers.

De regeling wordt uitgevoerd door de SVB in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers dat hiervoor het OPS-loket heeft ingericht. Werknemers met een brief waarin de diagnose wordt gesteld, kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl. Op deze website staat verdere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming vermeld. Daarnaast worden er in samenwerking met de Stichting OPS in maart een zestal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

—————————————————————————————————————————

Noot voor de redactie:

Inl.: J van Midlum (Stichting OPS), tel: 0519-589785 of 06-15882121

Website: www.stichtingops.nl

Er worden een zestal regionale voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, t.w. 7 maart Drachten, 14 maart Oostzaan, 21 maart Eindhoven en Houten, 28 maart Dordrecht en Apeldoorn.

Actueel