088 20 314 56

Cijfers over CSE (OPS)

29 juni 2022

Sinds de start van de regeling CSE in maart 2020 heeft het OPS-Loket 509 aanvragen in behandeling genomen. Tot en met 31 december 2021 hebben 341 aanvragers de tegemoetkoming ontvangen. Mensen met de schildersziekte zijn langdurig aan organische oplosmiddelen blootgesteld. Het OPS-Loket heeft onderzocht in welke sectoren en beroepen zij hebben gewerkt. De figuren hieronder zijn gebaseerd op 358 personen die verklaard hebben in totaal 1347 dienstverbanden zeker aan oplosmiddelen te zijn blootgesteld.

Sectoren met blootstelling aan oplosmiddelen
De Bouw- en Installatiebranche is veruit de belangrijkste sector waarin mensen met CSE aan oplosmiddelen zijn blootgesteld. Bijna tweederde van de groep verklaart in deze sector met oplosmiddelen te hebben gewerkt. De CBS/SBI-74 indeling in bedrijfsklassen is als standaard gebruikt. De figuur laat per sector het aantal dienstverbanden zien waarover men verklaard heeft zeker aan oplossingsmiddelen te zijn blootgesteld.

Blootstelling aan oplosmiddelen naar sector

Beroepen met blootstelling aan oplosmiddelen
Zoals verwacht is schilder het belangrijkste beroep waarin langdurig met oplosmiddelen is gewerkt (760 dienstverbanden=67%). Opvallend is de groep autospuiters (170 dienstverbanden) en automonteurs (21 dienstverbanden = 17%). De CBS/SBC-84 indeling in beroepen is als standaard gebruikt. De figuur laat per beroep het aantal dienstverbanden zien waarover men verklaard heeft zeker aan oplossingsmiddelen te zijn blootgesteld.

Blootstelling aan oplosmiddelen naar beroep


Actueel